V posledních letech se prodlužuje věk lidí dokončujících vysokoškolské studium. Stoupá počet studentů, kteří se například nedostali na vysokou školu hned po střední škole nebo se vracejí ke studiu dalšího stupně ze zaměstnání, eventuelně studují při něm.

"Základní princip, který prosazuji, zní: každý jedinec má mít během svého života bez ohledu na věk možnost projít bakalářským programem, magisterským programem a doktorským studiem s možností využít výhod studenta," uvedla ministryně školství Dana Kuchtová (SZ).

Mezi výhody patří osvobození od plateb zdravotního pojištění a studentské daňové úlevy. Získat by je však měli pouze studenti, kteří nepřekračují standardní dobu studia, studují vždy pouze jeden program v každém stupni a nemají řádný pracovní poměr. Věkovou diskriminaci kritizovala opakovaně Studentská komora Rady vysokých škol.