Minimalizují tím riziko vzniku zdravotních problémů i pracovních úrazů. Jenom v Praze bylo během pondělka v souvislosti s vedry ošetřeno na šest desítek osob.

Zákoník práce zaměstnavatelům ukládá, aby pracoviště splňovala stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání a především o teplotu a zásobování vodou. Zaměstnavatel je povinnen pracovní dobu zkrátit, pokud jsou překročeny stanovené hodnoty teplot. 

Pro každý typ pracoviště jsou přitom tyto podmínky stanoveny individuálně, předpisem pro jednotlivé třídy práce podle její fyzické náročnosti. Hodnoty pro krácení pracovní doby jsou přímou úměrou závislé na fyzické náročnosti práce - čím je práce namáhavější, tím výrazněji by pracovní doba měla být krácena.

Ne vždy je ale zkrácení pracovní doby nezbytně nutné. Po dohodě se zaměstnanci může například dojít i k tomu, že zaměstnavatel přesune pracovní dobu na tu část dne, kdy teploty nejsou tak kritické, například na časné ráno.