Hlava sama o sobě je jednou z nejpohyblivějších částí lidského těla. Zvládá pohyby dozadu, dopředu, můžete s ní otáčet na obě strany a dokonce i kroužit. To jí umožňuje především velké množství svalů, které jednak dokáží udržet hlavu zpříma a zároveň se starají o její pohyblivost. 

Aktivní jsou především krátké šíjové svaly, které drží hlavu vztyčenou. Těžiště lidské hlavy je totiž předsunuto před páteří a bez podpory svalů bychom měli hlavu neustále skloněnou, podobně jako ve spánku. Při dlouhé práci za počítačem natahujeme hlavu extrémně dopředu - nejvíce při soustředěném pohledu na monitor.  Tím vyvíjíme na šíjové svaly nadměrnou zátěž, která vede k jejich ztuhnutí a následné velmi vytrvalé bolesti hlavy.

Prevence a cviky k uvolnění krčního svalstva

Nejlepší je zaříct samotnou prevencí - zkontrolujte si vzájemné nastavení vaší pracovní židle vůči desce stolu, klávesnici a monitoru. Výška vašeho sedu musí odpovídat vašim tělesným rozměrům, jinak jste předurčeni nejen k zatuhlé šíji, ale i postupné deformaci páteře.

Pokud strávíte polovinu pracovní doby telefonováním, používejte nejlépe nějaký headset, podobný tomu,  který používáte v autě. Pověstný grif profesionálů, tedy svírání telefonního sluchátka nebo mobilního přístroje mezi ramenem a hlavou během hodinových hovorů, je totiž to nejhorší, co můžete svým šíjovým svalům provést.

Ale co pomůže nejvíce: snažte si několikrát za den najít minutku a věnovat ji základním cvikům. Zvolna otáčejte hlavou na stranu, kam až to půjde, aniž by vám to bylo nepříjemné. V této poloze pak hlavou pomalu několikrát kývněte nahoru a dolů. Velmi pomáhá otáčení hlavy skloněné dopředu na hruď. Do pohybu můžete zapojit i ramena, která zdvihejte nahoru a poté je zase nechávejte klesnout. S rameny můžete i kroužit, přičemž hlavu držte vždy vzpřímeně.

Snažte se udržet krční svalstvo v teple. Kolegové se možná budou moci potrhat smíchy, když si uprostřed léta uvážete kolem krku v klimatizované místnosti hedvábný šátek, vy se ale bude smát jim a jejich bolestným grimasám, až budete z práce večer odcházet.

Před dalším pokračováním na téma bolesti páteře vám doporučujeme držet hlavu vzhůru.