Projekt Ženy pro občanskou společnost je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí. Témata jednotlivých seminářů vycházejí ze zkušeností samotných žen, zakladatelek občanského sdružení Žába na prameni, Dany Radové a Hany Květové.

Ty si jako řada žen na rodičovské dovolené uvědomily, že spokojená rodina neznamená nutně totální rezignaci na veřejný život, a rozhodly se své zkušenosti ze života v obci využít, aktivně vstoupily do dění ve svém bydlišti a založily občanské sdružení Žába na prameni.

"Semináře začnou v září, maminky se díky nim budou moci zlepšit v práci s počítačem, dozvědí se, kam se obrátit, když chtějí založit neziskovou organizaci nebo když chtějí vstoupit do místní politiky anebo jak získat peníze v grantových řízeních," řekla Radová. Dodala, že ideálním cílem je, aby po absolvování seminářů některé z účastnic založily vlastní sdružení a napsaly úspěšný projekt.

Naučí se čerpat peníze z EU
Na seminářích se ženy naučí získávat peníze z fondů Evropské unie a dalších veřejných zdrojů, dozvědí se více o rovných příležitostech, o komunikaci s médii, a také o těžkostech, se kterými je třeba při realizaci jejich plánů a představ počítat. V osmi seminářích se účastnice nejen seznámí s tím, co je třeba znát při práci v neziskové organizaci, komunální politice nebo při vlastním podnikání, především si teoretické základy vyzkouší v praxi.

Sdružení také spustilo webové stránky www.novezeny.eu, které nabízí užitečné rady pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené a budou informovat o programu jednotlivých seminářů. "Protože ale víme, že tak jako matkám často chybí kontakt s veřejným světem, postrádá mnoho mužů kvůli pracovnímu vytížení bližší kontakt s rodinou, vznikly paralelní webové stránky pro muže www.novimuzi.eu," uzavřela Radová.

Projekt Ženy pro občanskou společnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.