"V průběhu posledních dvaceti let Irsko zaznamenalo obrovský růst ekonomiky. Vzhledem k tomu, že nemíní ze svého rozvoje slevit a požadavky investorů na další pracovní sílu stále trvají, můžeme očekávat přísun nabídek pro naše zájemce o práci v zahraničí," říká Jakub Kubišta, poradce Evropské služby zaměstnanosti (EURES).

"Vzhledem k novému opatření irské vlády se na místa, původně obsazovaná občany z třetích zemí, nyní spíše počítá převážně s občany Unie. Jedná se například o místa v turismu, gastronomii či v dostihovém průmyslu," dodává Kubišta.

Každý občan EU, který v Irsku hledá práci, musí zažádat o tzv. irské číslo PPS (Personal PublicService), které se používá pro účely čerpání sociálních dávek, příspěvků, zdravotní péče a služeb z oblasti vzdělávání. Toto číslo vydává místní pobočka úřadu sociálního zabezpečení (Social Welfare Office).

Jiná pravidla pro oblast zaměstnatelnosti ovšem platí pro občany zemí mimo Evropskou unii. Nastavená irská omezení byla od 1. února 2007 ještě zpřísněna. Takzvanou zelenou karu dostanou v Irsku pouze občané s ročním příjmem vyšším než 60 000 euro za rok. Pro některé obory ovšem platí zmírnění této částky na 30 000 euro za rok, nicméně se jedná téměř výhradně o pracovníky s vysokou specializací v oboru. 

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, musí občané třetích zemí zažádat o vydání pracovního povolení. Zároveň však musí být dokázáno, že pracovní místo není možné zaplnit občanem Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska. A právě zde se více otvírá příslib mnoha nových pracovních nabídek pro české občany.