Průzkum je součástí přípravy Strategie hospodářské konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, která by měla do budoucna aktivně pomoci s rozvojem ekonomiky kraje.

"Hlavní problémem kraje je velice nízká aktivita firem z hlediska výzkumných a vývojových aktivit. Pokud se toto nezmění, ztráta kraje se bude dále prohlubovat," uvedl Pavel Csank z Berman Group. Zatímco ještě v roce 1995 bylo v Karlovarském kraji HDP na obyvatele na úrovni 94 procent průměru republiky, v roce 2005 to bylo už jen 77 procent, nejméně ze všech krajů. Velkou měrou se na tom podílí právě zaostávání v oblasti výzkumu a vývoje. 

V kraji je 25krát nižší koncentrace vědecko-výzkumných pracovníků oproti průměru republiky. Obecně zažitou představu, že zaostávání v oblasti vývoje a nových technologií je na Karlovarsku způsobeno chybějící technickou vysokou školou, ale autoři průzkumu nesdílejí. Vznik nové vysoké školy v regionu by podle nich zřejmě neměl očekávaný výsledek, protože absolventi by stejně odcházeli za prací jinam, neboť pro ně není v kraji perspektivní uplatnění.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že ani firmy nejsou jednoznačně přesvědčeny o tom, že by vysoká škola kraji pomohla. Autoři studie nabízejí jako vhodnější nástroje například rozvoj technologického centra, podpora existující spolupráce místních firem s univerzitami v Praze, Plzni a Německu. Podle Csanka by kraji mohlo pomoci získání silného investora, který by v kraji vybudoval podnik s vlastním vývojem, tedy nikoli jen montovnu.

Druhou cestou je podpořit místní podniky, které mají šanci expandovat a využívají vlastní pokročilé technologie. Jak ale zaznělo na pondělní tiskové konferenci, firmy v kraji mají problém s tím, že nejsou dostatečně velké, aby dosáhly na vládní pobídky, ale jsou příliš velké na to, aby se vešly do programů na podporu malého a středního podnikání. Jak toho dosáhnout jim má právě pomoci řešit krajská strategie hospodářské konkurenceschopnosti.