V roce 2006 bylo "na neschopence" 2,9 millionu lidí. Kontroloři se vydali na "návštěvu" u 250 tisíc případů, ať už na podnět zaměstnavatele, Úřadu práce nebo prostě proto, že si dotyčného vybrali.

Podle údajů ČSSZ přišlo kvůli nedodržování léčebného režimu o nemocenskou nebo alespoň o její část téměř 6200 lidí. Ve srovnání s předchozími lety je to docela slušný pokles, např. v roce 2004 bylo takových provinilců přes 11 tisíc.

Případného hříšníka mohou kontroloři potrestat jednak finančně, ale mohou mu také ukončit pracovní neschopnost a poslat ho do náruče nedočkavého šéfa. Loni tak postupovali ve 2500 případech.

Počítejte tedy s tím, že zazvoní-li u vašich dveří v době vaší pracovní neschopnosti cizí člověk, nemusí jít hned o podomního prodejce nebo jehovistu. Může to být i kontrolor ČSSZ, který se vám ovšem musí prokázat průkazem. Vy mu na oplátku ukážete doklad o pracovní neschopnosti, resp. první díl "neschopenky," kterou každý nemocný zaměstnanec dostane od svého lékaře. Do předloženého dokladu napíše kontrolor datum a čas kontroly.

Tedy samozřejmě, pouze pokud vás doma zastihne. Vaše případné pozdější tvrzení, že jste tvrdě spali nebo že jste měli právě na uších mp3 přehrávač, díky čemuž jste neslyšeli zvonek, vám s největší pravděpodobností mnoho nepomůže.

Podtrženo, sečteno - jediné, co skutečně funguje, je léčebný režim dodržovat. A to je přesně to, co vám pro vaši případnou pracovní neschopnost můžeme doporučit.