"Aby si společnosti mohly vybírat mezi zkušenými odborníky, měly by znát současnou situaci na trhu práce, včetně informací o mzdách a benefitech, které nabízejí konkurenční společnosti," říká Aleš Křížek, country manager RHI.

Management, lidské zdroje, právo
Mzdy v oblasti manažerské podpory, lidských zdrojů, zákaznického servisu, logistiky a práva trvale mírně rostou, ovšem zvyšují se rozdíly v ohodnocení mezi jednotlivými společnostmi, uvedl manažer divize pro tuto oblast Jan Bílek. Nejlépe ohodnoceni jsou vysokoškolsky vzdělaní specialisté s velmi dobrým jazykovým vybavením a zahraničními pracovními zkušenostmi, dodal. 

U veškerých pozic v manažerské podpoře a zákaznickém servisu je podle Bílka rozhodující znalost světového jazyka. Neznalost jazyka snižuje mzdu o 5.000 až 10.000 Kč. 

IT a technologie
V oblasti IT a technologií se přes poměrně značný nárůst v roce 2005 mzdy nezastavily ani v minulém roce a dále se posunuly. "Největší procentuální změny jsme vysledovali u absolventů s minimální praxí a u programátorů s praxí od jednoho do tří let. Zde narostly mzdy u nejvíce požadovaných specializací v průměru o 20 procent, což znamená nárůst v některých případech i o 5000 až 8000 Kč měsíčně," upozornil Bílek.  

Déle než dva roky trvající navyšování mezd prý nepřineslo nasycení trhu IT odborníky, ale pouze jejich částečný přesun k lépe platícím zaměstnavatelům.

Obchod a marketing
U obchodních pozic zaměstnavatelé podle Křížka stále častěji požadují detailnější technické znalosti související s nabízeným produktem. Zaměstnavatelé si vybírají uchazeče podle úrovně vzdělání, znalosti cizích jazyků a délky odborné praxe.

Pokračující vysoká poptávka po obchodnících s praxí povede k postupnému vyčerpání trhu, což bude výborná příležitost pro nové talenty. Výhodou kandidáta na obchodnickou pozici je jeho loajalita vůči předchozímu zaměstnavateli. Časté střídání zaměstnavatelů snižuje důvěryhodnost potenciálního zaměstnance. 

Finance a účetnictví
Trh se v oblasti financí a účetnictví příliš nemění. Poptávka je zvláště po kvalifikovaných odbornících, a to zejména v oblasti interního auditu, finančních analýz, credit controllingu a obecně účetnictví. Naopak v bankovnictví se propouští a tito zaměstnanci těžko nacházejí uplatnění v jiných oborech. V roce 2007 lze očekávat postupný nárůst cen pracovní síly způsobené zvýšenou poptávkou po odbornících v oboru financí a účetnictví.

Zvyšování mezd se předpokládá u většiny pozic kromě pozic finančních manažerů, kde mzdy již dosáhly pomyslného maxima, které jsou firmy ochotny zaplatit.