Informace o tomto ne zcela pozitivním trendu  uveřejnila projektová manažerka Podnikatelské akademie Martina Smutná. Nadaní a schopní lidé podle ní většinou končí ve velkých společnostech, které jim jejich růst umožní. 

Pouhá čtvrtina českých firem považuje celoživotní vzdělávání za důležitou součást personální politiky a rozvoj lidských zdrojů za podmínku prosperity. "Bohužel, naše zkušenosti potvrzují, že touto "osvícenou" čtvrtinou jsou převážně velké společnosti," podotkla Smutná.

Malé a střední české společnosti systematické vzdělávání zaměstnanců opravdu často podceňují, řekl ČTK předseda Unie malých a středních podniků David Šeich. Firmy si podle něj stále neuvědomují, že ve stupňující se světové konkurenci o úspěchu rozhoduje vedle efektivního managementu právě lidský kapitál, schopný pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a inovativně využívat vznikající nové obchodní příležitosti.

Důvodem je to, že řízení lidských zdrojů dosud ve většině českých firem není považováno za klíčovou manažerskou dovednost, upozornil. V Čechách také prý stále není dostatek kvalitních odborníků, kteří by dokázali nejen kvalitní plán rozvoje potenciálu jednotlivých zaměstnanců nejen zpracovat, ale navíc ho i úspěšně zavést v praxi.