"Nedovolím žádné politické projevy," prohlásil na úvod slyšení soudce Rahmán, jenž vystřídal Rizgara Muhammada Amína, označovaného za málo autoritativního. Obžalovaný Barzán Tikrítí si hned v úvodu jednání začal stěžovat na podmínky věznění a když neuposlechl soudcovy výzvy, aby mlčel, byl i se svými obhájci vyveden z jednacího sálu.

Svržený diktátor poté tribunálu ostře vytkl, že porušuje práva obžalovaných, místo aby s nimi do té doby, než budou usvědčeni, nakládat jako s nevinnými. Vzápětí požádal, aby proces dál probíhal v jeho nepřítomnosti. Soudce mu vyhověl a dovolil mu odejít.

"Hanba zrádcům," volal při odchodu Saddám, bouchal pěstmi do stolu a zahrnul Rahmána urážkami. Později odešel i bývalý viceprezident Táhá Jasín Ramadán. Soud pak začal vyslýchat svědky.

Někdejší diktátor se chystá u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu podat žalobu na prezidenta USA George W. Bushe a britského premiéra Tonyho Blaira za válečné zločiny způsobené invazí.

Viní je z nasazení zbraní hromadného ničení a mezinárodně zakázaných zbraní včetně hlavic s obohaceným uranem a fosforových a tříštivých bomb proti civilistům, mučení iráckých zajatců, zničení iráckého kulturního dědictví a podněcování vnitřních rozbrojů. Požaduje rovněž kompenzaci Iráku za způsobené materiální a morální škody.