„Doufáme, že veřejnost se našeho nástroje chopí, aby mohla vládu lépe kontrolovat,“ vysvětluje člen týmu Julian Katz-Samuels. Detektor prochází 500 tisíc návrhů zákona a také tisíce textů lobbistických skupin, z těch vybere pro další zkoumání stovku dokumentů a vyhledá společné věty.

Program už takto odhalil skutečné tvůrce zákona přijatého v červnu senátem ve státě Wisconsin, který zakazuje potraty po 20. týdnu těhotenství. Detektor vypátral, že stejný text se nachází na internetových stránkách skupiny zaměřené proti potratům a právě ta se ukázala jako původní autor návrhu.

Na newscientist.com jmenují i další projekty, zaměřené na kontrolu politiků - Chengkai Li z univerzity v Texasu například pracuje na systému, jenž bude okamžitě ověřovat pravdivost výroků daného politika. Zákonodárci by si tak měli dávat větší pozor na to, co říkají a jaké zákony přijímají, hlídat je totiž budou nejen občané, ale i jejich počítače.