Podle Hancocka jsou zvláště u mladších školních dětí mobilní telefony ve školách nadbytečné, a pokud si je děti do škol přinesou, měly by je před vyučováním odevzdat. „Existují důkazy, že zákaz mobilů ve školách zabírá,“ napsal ministr ve středečním vydání zmíněného deníku, kde dal za příklad některé školy, kde mobily dětem před vyučováním odebírají.

„Jsou to přece jen ještě děti. Měly by své sociální návyky rozvíjet především v reálném světě,“ uvedl Hancock. Dodal, že vláda by měla přijít s návrhy zákonů, které by z Británie učinily „nejbezpečnější místo na světě, kde lze být on-line“.

Britské školy nemají ze strany úřadů žádné instrukce týkající se používání mobilů. Zatímco některé z nich je zakazují zcela, jiné omezují zákaz pouze na vyučovací hodiny a další nechávají žákům volnost.

Hancockův nápad podpořila v deníku skupina sedmi konzervativních poslanců, která vyzvala ministerstvo školství, aby vydalo směrnici zakazující mobily ve školách. Poslanci doložili svůj požadavek studií London School of Economics, podle níž přispívá zákaz mobilů ke zlepšení studijních výsledků. „Zlepšení je ještě výraznější u dětí se slabším prospěchem. Výsledky dětí z nejslabší čtvrtiny se zlepšily dvojnásobně proti průměru,“ uvádí poslanci v otevřeném dopise ministerstvu.