Přihlášky do tendru bude možné podávat až do konce května letošního roku. Vítěz výběrového řízení přitom získá povinnost provozovat telefonní budky od roku 2018 do 2020.

V současnosti je v tuzemsku v provozu bezmála 4700 telefonních automatů, což je meziroční pokles zhruba o 500. Aktuálně má jejich správu na starosti společnost O2. Tento operátor mimochodem provozuje v Česku dalších 6000 automatů na komerčním základě. Využívá je totiž nejen pro uskutečňování hovorů, ale také jako nosiče reklamy.

Budky, kterých se výběrové řízení týká, jsou umístěny zpravidla v malých obcích a v místech, kde není dostatečné pokrytí mobilním signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Provoz telefonních automatů v takovýchto lokalitách je dotován zhruba 9000 Kč ročně.

Největšímu rozmachu se telefonní budky těšily na přelomu století. Někdejší Český telecom tehdy provozoval více než 30 000 automatů. S nástupem mobilních technologií však začal jejich počet dramaticky klesat.