Veřejná konzultace potrvá jeden a půl měsíce ode dne zveřejnění návrhu. Následně ČTÚ vyhodnotí a zohlední zaslané připomínky k návrhu a připraví konečné znění textu k vyhlášení výběrového řízení.

"Vlastní zahájení řízení, včetně vyhlášení termínu pro podání přihlášek, se předpokládá na podzim letošního roku," uvedla Tereza Špinková z oddělení komunikace ČTÚ.

Dražit se budou čtyři bloky

ČTÚ chce nabídnout čtyři bloky v pásmu 1800 MHz a dva bloky v pásmu 2600 MHz. Nebude přitom omezený rozsah, na který budou moci zájemci přihazovat. Frekvence mají operátoři získat na 15 let.

Budoucí držitelé kmitočtů budou mít povinnost si frekvence mezi sebou případně vyměnit, aby spolu s dříve přidělenými frekvencemi získali ucelenější pásma, v rámci tzv. refarmingu. Budou muset také připravit velkoobchodní nabídku pro případné virtuální operátory.

ČTÚ v loňské aukci prodal kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz za celkovou vydraženou částku 8,5 miliardy korun. Část kmitočtů již společnosti Telefónica, T-Mobile a Vodafone začaly využívat v budovaných mobilních sítích LTE.