"Jako je tomu u tabáku či azbestu, je nutné se rychle zabývat nebezpečím, které pramení z intenzivního používání mobilního telefonu. Pokud nic neuděláme, čeká nás v několika příštích letech zdravotní katastrofa," řekla minulý týden francouzská europoslankyně Michèle Rivasiová. Podpořila ji belgická kolegyně Frédérique Riesová.

Ženy poukázaly na to, že italský soud v říjnu rozhodl, že vedoucí pracovník jedné italské firmy Innocente Marcolini vážně onemocněl a stal se invalidním důchodcem kvůli intenzivnímu používání mobilního telefonu při práci. Podle europoslankyň by Ital neměl telefon tak často u ucha, kdyby byl předem informován o zdravotním riziku podobné praxe. [celá zpráva]

Úřady čekají na jasné důkazy

Vědci ve světě nejsou v této otázce zajedno. Někteří věří, že mobilní telefony mohou poškodit lidské zdraví, jiní jsou přesvědčeni, že nikoli. Úřady včetně institucí EU čekají s případnými preventivními kroky na jasné důkazy v této otázce.

Skupina badatelů z dánského Institutu pro epidemiologii rakoviny v Kodani loni na základě rozsáhlého výzkumu prohlásila, že používání mobilního telefonu nijak nezvyšuje riziko onemocnění rakovinou. Také dřívější studie většinou ukazovaly, že souvislost mezi používáním mobilu a vznikem mozkových nádorů zřejmě neexistuje.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně loni varovala, že o nezávadnosti elektromagnetického záření z mobilních přístrojů ještě neexistuje dost důkazů. Mobily proto spolu s kávou, chloroformem nebo olovem prý stále figurují na seznamu potenciálních karcinogenů, který WHO sestavuje.