Cílem tohoto opatření je zvýšení ochrany spotřebitelů před podvodným jednáním některých firem, uvedla televize Prima. "V poslední době jsme bohužel zaznamenali zvýšený výskyt podvodníků, kteří v inzerci svých služeb odkazují zákazníky na volání na takzvané placené linky. Záměrně přitom neuvádějí cenu volání, přičemž se snaží volajícího udržet co nejdéle na telefonní lince, a tím jej doslova oškubat," uvedla na webu prezidentka APMS Michaela Vrbová Renčínová.

Audiotexová služba patří mezi telekomunikační služby se zvýšeným tarifem pro volání na speciální devítimístná čísla začínající číslicemi 90. Cena hovoru v Kč je vyjádřena čtvrtou a pátou číslicí audiotexového čísla.

Všichni poskytovatelé placených linek jsou vázáni takzvaným Kodexem audiotexových služeb. Ten slouží zákazníkům ke srozumitelnému pochopení fungování placených linek a především stanovuje poskytovatelům audiotexových služeb pravidla pro jejich provozování.