Aktivní uživatel chytrého mobilu podle Ericssonu vytvoří za den datový provoz o objemu vyšším než jeden megabyte. Faktory jako například velikost obrazovky, stáří a cena smartphonu podle zjištěných údajů souvisí se střední hodnotou objemu datového provozu silněji než druh operačního systému. V severní Americe produkují špičkové smartphony dvakrát více datového provozu než srovnatelné přístroje mobilních operátorů v Asii a Evropě.

U nejaktivnějších uživatelů celkový objem dat vytvořený sledováním videa výrazně překračuje data vytvořená ostatními činnostmi. Horních pět až deset procent uživatelů smartphonů je ochotných strávit sledováním internetového videa až 40 minut denně. Průměrný uživatel však stráví sledováním internetového videa denně přibližně 30 vteřin.

Ericsson měřil mobilní vysokorychlostní připojení ve druhém čtvrtletí u čtyř různých mobilních operátorů působících na vyspělých trzích v Evropě, Asii a severní Americe.