Důvěryhodnost jiných lidí posuzuje člověk podle studie především na základě jejich chování a řeči těla, přičemž samotné sluchové vjemy mají na posuzování pouze sedmiprocentní podíl.

„Vzdálená komunikace týmů se kvůli tlaku na úspory nákladů a snaze vytvářet produktivnější pracovní týmy stává běžnou firemní praxí. Alternativou k osobním jednáním se tak stávají konferenční hovory nebo videokomunikace. U té je podstatnou otázkou to, jak dosáhnout její nenucenosti, důvěryhodnosti a pohodlí, aby ji bylo možné používat pravidelně,“ řekl Stuart Duff, ředitel vývoje společnosti Pearn Kandola a vedoucí výzkumného týmu, který studii zpracovával.

Video má výhradně pozitivní efekty, tvrdí odborníci

Podle studie má používání videa při jednáních pozitivní efekty na různé charakterové typy lidí. Například osobám, které vedou jednání, pomáhají vizuální vjemy udržovat pozici.

Na druhou stranu omezují jejich negativní tendence dominovat celé diskusi bez ohledu na další účastníky. Účastníkům, kteří se občas bouřlivě zapojují do debaty, avšak jindy jsou nepozorní a nesoustředí se na debatu, poskytuje video větší motivaci k intenzivnějšímu zapojení se.

U členů týmu, kteří hluboce promýšlí nastolená témata, umožňuje video ostatním členům ověřit si, že klidné přemýšlení kolegů či partnerů neznamená neúčast na jednání. Naopak u extrovertů, kteří hodně mluví a dokážou jednání zavést zcela do neznáma, umožňuje videokomunikace lépe rozeznat přirozené pauzy v konverzaci a omezit skákání do řeči.

Lidem, kteří zpravidla srší kreativními nápady a boří zavedené hranice, pomáhá video držet se více při zemi. Pragmatikům, kteří se drží své reality, dává naopak video možnost lépe se vyjádřit a získat pozornost, takže jejich jednání je pak méně obstrukční.