Podle Mahlera Evropa za USA ztrácí již nyní, kdy se její investice na hlavu pohybují na dvou třetinách výdajů v USA. Doplnil, že v případě dalšího rozvoje širokopásmových sítí čeká evropské země vytvoření dvou miliónů pracovních míst do roku 2015.

Telekomunikační firmy podle šéfa T-Mobile přes finanční krizi zůstávají stabilní a jsou připraveny investovat. Obávají se ale nového regulačního rámce, který má projednávat Evropský parlament. Ten operátorům nezajišťuje dlouhodobou návratnost investic a nutí je výdaje spíše omezovat.

T-mobile modernizoval 2G síť

Před časem se T-Mobile rozhodl modernizovat také 2G síť. Kromě technologických přínosů mají nová zařízení i výrazně pozitivní vliv na životní prostředí. Jejich spotřeba elektrické energie je totiž téměř o polovinu nižší než u těch stávajících. To mimo jiné znamená, že zatížení ovzduší se ročně sníží o 33 000 tun CO2.

Nová technologie má sama o sobě o 30 procent nižší energetické nároky než dosud používaná zařízení. Dalších úspor (až 15 procent) je dosaženo díky softwarovým nástrojům, které přizpůsobují výkon sítě podle jejího zatížení. Například v nočních hodinách je optimalizována kapacita vybraných vysílačů, což se projeví na celkovém množství odebrané elektřiny.

Pokud přepočítáme ušetřenou energii na CO2, který by vznikl při její výrobě, dojdeme k číslu 33 000 tun oxidu uhličitého. O takové množství se uleví životnímu prostředí při dokončení modernizace v roce 2010. Zatímco v roce 1996 činila průměrná spotřeba jednoho vysílače (BTS) zhruba 2000 wattů, v roce 2005 vystačila BTS už jen s 1200 watty. Technologie Huawei, která byla vybrána pro modernizaci 2G sítě T-Mobile, vykazuje poloviční údaj 600 wattů.