Hry typu SimCity nebo Transport Tycoon byly vždy ceněny za jejich nenásilný základ a upřednostňování tvorby před ničením. Ale když se na ně podíváme skrze moderní ekologické prizma, musíme uznat, že nejsou o nic lepší než ty nejkrvavější vyvražďováky. Staví se v nich totiž naprosto bezohledně k životnímu prostředí.

To už je ale v nové generaci „budovatelských strategií“ minulostí. Plan it Green vás před každým krokem informuje o enviromentálních dopadech vašeho rozhodnutí a dává vám ke zvážení modernější (a samozřejmě dražší) alternativy.

Kromě volné hry se prakticky nijak neliší od zmiňovaného SimCity. Máme tu kampaň, kde jste postaveni před celou řadu úkolů. Obvykle se jedná o vylepšení nějakého sociodemografického ukazatele, ovšem za cenu trvale udržitelného rozvoje. Hlavní roli při tom hrají investice do vědy.

Jak je patrno z okolních obrázků, nepokulhává ani grafické zpracování. Takže když si odmyslíte všudypřítomnou ekologickou agitaci hraničící až s vymýváním mozků, dostanete velmi příjemnou hru.

DOWNLOAD, homepage, 67.4 MB, 8/10