Soutěž každý rok oceňuje nejlepší evropský projekt v prevenci kriminality a podporuje výměnu zkušeností z úspěšných projektů. Cílem navrženého projektu musí být snaha o snížení kriminality a z ní plynoucího strachu veřejnosti.

GhettOut

Hra se odehrává v ulici Vybydlov.

FOTO: mif, Novinky

Počítačová hra GhettOut simuluje situaci lidí ze sociálně vyloučených lokalit. Představuje izolovaný život v sociálním ghettu, kde se žije bez pravidelné práce, v rodinných sítích a ve spárech drobné kriminality. Lidé se zde potýkají s problémy v bydlení, s kriminalitou i s diskriminací na úřadech.

GhettOut

Smyslem hry je co nejlépe hospodařit s penězi.

FOTO: mif, Novinky

Hra připravuje hráče na úspěšné zapojení do většinové společnosti. Učí je rozlišovat mezi úspěšnými a neúspěšnými životními strategiemi. Mohou si na vlastní kůži vyzkoušet, které strategie je dovedou k přestěhování mimo ghetto, nebo naopak do spirály dluhů a kriminality.

GhettOut

Peníze můžete vydělat například v zastavárně.

FOTO: mif, Novinky

Hráč se pohybuje v městské části Vybydlov a s pomocí lektorů si má do roka sehnat nové bydlení. Může k tomu volit různé činnosti včetně nelegálních anebo získat práci a udržet si ji.

GhettOut

Ve hře nechybí ani zpestření v podobě hospodské rvačky.

FOTO: mif, Novinky