Kuličky se tak nepohybují v korytech a ani nevisí ze stropu, ale soustředí se okolo zámku, který funguje jako velký magnet a který je potřeba odemknout. Toho samozřejmě dosáhnete tak, že budete kombinovat stejné barvy pomocí kuliček vystřelených z kanónů na okraji hrací plochy.

:. Golden Path

Jsou zde však jisté změny, která dělají hru poměrně zajímavou, přestože nepřináší prakticky nic nového. Ty se týkají zejména fyzikálního modelu a s ním spojeného chování kuliček. Jeden příklad za všechny: když vystřelíte zlehka, přilepí se balónek na vnější stěnu hroznu. Když ale přidáte na síle (podržíte mezerník o něco déle), můžete se prostřelit dovnitř.

:. Golden Path

K tomu všemu se samozřejmě přidávají další speciální kuličky, jejichž chování můžete znát z jiných klonů Zumy – exploze, změny barvy, duhové kuličky atd.

:. Golden Path

Jak vidno, i taková malá změna herního konceptu stačí k tomu, abyste se s chutí vrátili ke hře, o níž jste si mysleli, že už vám nedokáže nabídnout nic nového.

DOWNLOAD, homepage, 13 MB, 8/10