Ani tento produkt nijak zásadně nevybočuje z produkce, na jakou jsme od MyPlayCity zvyklí. Můžete se těšit na podařené vizuální zpracování, které je u simulátorů tohoto druhu opravdu důležité. I když použít slovo simulátor by bylo příliš odvážné, jelikož se jedná o arkádu.

:. Sky Goofers

Na začátku si tedy vyberete letadlo, a vyrazíte plnit předepsanou misi. V podstatě přicházejí v úvahu jen dvě možnosti: zničit nějaká letadla ve vzduchu nebo něco na zemi, popřípadě kombinace obojího. Na první úkol vystačíte se základním kulometem, ke druhému se pak hodí bomby.

:. Sky Goofers

Celé to hezky vypadá a taky se to dobře hraje a než se nadějete, už jste na konci. Svůj účel – tedy se vás na chvíli zabavit a odreagovat – je tedy splněn beze zbytku.

DOWNLOAD, homepage, 1.4 MB, 7/10