Zařízení zasažené vodou se nesmí v žádném případě zapínat. Jednotlivé součástky jsou totiž zpravidla zoxidované a zanesené nečistotami, což vede k jejich zkratu. Oprava zkratovaného zařízení je pak velice složitá a často nákladnější než pořízení nového výrobku. Techniku je proto vhodné co nejdříve po promočení odpojit od napájení, tj. nejrůznějších zdrojů, napájecích kabelů a baterií.

Před spuštěním musí být zařízení nejprve vyčištěno. To je možné i svépomocí, ale celý přístroj je nutné rozebrat, což vyžaduje odbornější znalosti. Méně zkušený uživatel může napáchat více problémů než užitku a v krajních případech dokonce celý přístroj nenávratně zničí.

Proto je vhodné v některých případech přenechat čištění odbornému servisu. V obou případech je ale nejdůležitější rychlost. Každý den, kdy se odkládá vyčištění přístroje, hrozí koroze jednotlivých součástek. Ceny zkorodované elektroniky se pak opět mohou vyšplhat do závratných částek.

Čištění krok za krokem

Po rozebrání je nutné důkladně omýt plošné spoje a kontakty čisticím roztokem. Vhodné je k tomu použít destilovanou vodu nebo izopropanolový sprej, který zbaví povrch nečistot a mastnoty. Tento přípravek je běžně dostupný v drogeriích zhruba za 100 Kč.

Když jsou jednotlivé díly čisté, je nutné zbavit přístroj vlhkosti horkým vzduchem. Jeho teplota však nesmí být příliš vysoká, aby nespálila jednotlivé kontakty. Poté je nutné odstranit z plošných spojů oxidaci. K tomu poslouží sklotextilová tužka, která se prodává ve specializovaných počítačových obchodech za necelých 100 korun.

Sklotextilová tužka

Sklotextilová tužka

FOTO: Novinky

Celý tento postup by měl být pro bezproblémový chod zařízení důkladně zopakován alespoň dvakrát. Nakonec je nutné plošné spoje ošetřit ochranným lakem a otestovat funkčnost celého systému.

Dopředu bohužel nedokáže nikdo zaručit, že bude přístroj opět fungovat, respektive jak dlouho bude fungovat, aniž by se musely měnit nějaké hardwarové komponenty.