Náhlavní interface už Hitachi úspěšně otestovala. S jeho pomocí se pouhou myšlenkou dařilo spínat a vypínat elektrický obvod.

Cely systém pracuje na bázi monitorování koncentrace krevního barviva ve vybraných partiích mozku. Tyto změny potom zařízení transformuje do elektrických signálů, které jsou následně použity k ovládání daných zařízení.

Výzkumníci věří, že jim zařízení pomůže již v blízké budoucnosti s ovládáním pokročilejších zařízení. Rýsuje se tak jistá naděje pro lidi, jenž jsou tělesně postiženi.

Vedení Hitachi věří, že se jejich technologie dostane k zákazníkům do pěti let. Podobný systém představili i jiné výzkumné týmy - například berlínští vědci ukázali tzv. Brain Computer Interface. Systém, který pracoval se 128 elektrodami, měřil EEG. S pomocí softwaru pak vybíral klíčové elektro-signály a snažil se určovat jejich význam.