Důvodem změn je to, že platný zákon umožňuje použít pasáže o administrativní bezpečnosti u utajovaných informací v papírové podobě. Nová úprava postupy ochrany informací promítá také pro zpracování a přenos utajovaných informací v elektronických spisech nebo v certifikovaném informačním systému.

„Prostřednictvím uvedené změny dojde k dokumentaci celého životního cyklu utajované informace v elektronické podobě při dodržování podmínek administrativní bezpečnosti, jako je tomu v případě utajovaných informací v listinné nebo nelistinné podobě," píše se v důvodové zprávě novely.

Na utajované informace v elektronické podobě se budou až na výjimky používat ustanovení, která obsahují požadavky na vyznačování údajů a evidenci utajované informace. Například se neuplatní ustanovení upravující podmínky přepravy a přenášení utajované informace.