„Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal rozesílání nevyžádaného e-mailového sdělení, které vyzývá některé podnikatele k registraci zpracování osobních údajů u úřadu, a to za poskytnutí platby rozesílateli,“ uvedl mluvčí ÚOOÚ David Pavlát.

„Úřad se od podobných praktik distancuje a ujišťuje, že registrační proces je bezplatný a jednoduše uskutečnitelný prostřednictvím formuláře na webových stránkách úřadu,“ podotkl mluvčí.

Napálit se mohou i běžní uživatelé

Nová spamová kampaň míří tedy především na podnikatele. Nechat napálit se ale kvůli imperativnímu tónu zprávy a relativně dobré češtině bez větších pravopisných chyb mohou i běžní uživatelé, kterých se povinnost registrace vůbec netýká. A to platí i o některých podnikatelích. „Existují výjimky z registrační povinnosti, takže se na osloveného podnikatele vůbec registrační povinnost vztahovat nemusí,“ uzavřel Pavlát.

Na podobné zprávy by tak lidé neměli vůbec reagovat a v žádném případě by neměli v e-mailu uvedené platby hradit.