Americká pobočka společnosti ESET si u nezávislé agentury Harris zadala realizaci průzkumu postojů spotřebitelů v USA k online aktivitám – nakupování, bankovnictví a sdílení informací na internetu. Cílem průzkumu bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že Američané mají zvýšené obavy o svou online bezpečnost, a to v důsledku masivního vládního sledovacího programu, který v roce 2013 odhalil pracovník agentury NSA Edward Snowden.

Společnost Harris oslovila v rámci průzkumu dva tisíce dospělých Američanů. Ukázalo se, že povědomí o vládním sledovacím programu má na 85 procent Američanů, a že větší obavy o soukromí deklarují mladší kategorie a ženy.
Klíčové závěry průzkumu jsou dva.

47 procent respondentů uvedlo, že v důsledku zpráv o vládním sledovacím programu změnili své chování online a že nyní víc přemýšlejí o tom, jaké stránky na internetu navštěvují, jaké informace sdílejí a jaké aktivity provozují. A víc než čtvrtina (přesně 26 %) respondentů uvedla, že z tohoto důvodu omezili používání online bankovnictví a méně nakupují v internetových obchodech.

Výsledky průzkumu jsou alarmující nejen pro eshopy a banky, ale také pro všechny společnosti, které mají se svými zákazníky online interakce. Ukázalo se totiž, že Američané kvůli obavám o soukromí omezují také používání emailu (24 procent).

Výsledky průzkumu jsou v souladu se zjištěními v obdobném průzkumu, který společnost Harris provedla pro ESET v říjnu 2013 – s tím, že procento respondentů, kteří v reakci na sledovací program NSA zvýšilo svou ostražitost na internetu, se v mezidobí zvýšilo. V říjnu 14 % respondentů deklarovalo, že omezili používání online nakupování, a 19% respondentů omezilo elektronické bankovnictví.