Největší obavy mají Američané z toho, že někdo získá přístup k jejich osobním údajům a poté je zneužije. Vážné obavy z takové krádeže identity má 59 procent lidí, uvádí Unisys. Proti loňskému roku se ale obavy Američanů zmírnily, neboť loni vážné obavy o osobní údaje vyjádřilo 70 procent lidí.

Za druhé největší riziko podle průzkumu považují obyvatelé USA hrozbu zneužití své platební karty. Vážně se ho obává 56 procent Američanů. I v této oblasti jsou však méně nedůvěřiví než loni, neboť loni vážné obavy vyjádřilo 68 procent z nich.

Až na třetím místě mezi možnými hrozbami je nebezpečí teroristického útoku nebo válečného aktu vůči Spojeným státům. Vážné obavy z něj má 50 procent lidí, což je o 17 procentních bodů méně než loni. Naopak za nejmenší riziko Američané označují možnost, že budou přímo fyzicky napadeni. Vážné obavy o svou osobní bezpečnost má jen 28 procent z nich.

Průzkum také ukázal rozdíly mezi jednotlivými společenskými skupinami. Podle Unisys ženy ve všech oblastech vyjadřují větší obavy o bezpečnost než muži. Také se ukazuje, že bílí Američané vnímají ve všech oblastech rizika jako menší než příslušníci ostatních ras.