Dvacet soudních sporů se žalovanými společnostmi proběhnou na území Spojených států. Žaloby spustil Microsoft proti firmám v devíti státech. Jedná se o Connecticut, Florida, Georgia, Kansas, New Jersey, New York, Ohio, Oregon a Texas.

Za jeden z nejvážnějších přečinů považuje Microsoft prodej počítačových sestav s předinstalovaným softwarem, který však není legální.

Společnost označuje tento fakt za "hard-disk loading", tedy jako instalaci nelicencovaných programů za účelem prodeje zařízení konkrétní osobě nebo organizaci.