ČTÚ zahájil správní řízení mezi Tiscali a Českým Telecomem ohledně zavedení paušálního zpoplatnění vytáčeného internetu v listopadu 2003 a podle firmy po 21 měsíců opakovaně jednání prodlužoval.

"V souladu se správním řádem je státní orgán povinen rozhodnout ve lhůtě 30, případně 60 dní ode dne podání návrhu, nebo může tuto lhůtu mimořádně prodloužit, pouze však jednou," uvedl právní zástupce Tiscali Libor Ulovec s odkazem na nález Ústavního soudu.

Tiscali je jedním z největších poskytovatelů vytáčeného připojení k internetu v ČR. Firma je známa svými častými spory s dominantním Českým Telecomem i ČTÚ.