Systém tak bude přímo ovlivňovat to, jak bojovník získává informace, uvedla 17. ledna americká armáda. Technologie funguje jako jakési síto, kterým k bojovníkovi projdou pouze "důležité" informace.

"Systém výrazně zvýší výkon lidí, kteří jsou zapojeni do bojových misí," uvedla organizace DARPA.

Technologie nové generace, která může komunikovat s operačním střediskem bezdrátově, bude začleněna do osobních komunikátorů či počítačů, které budou nosit jednotky složek Future Force Warrior. Systém by se měl v americké armádě objevit v průběhu příštího roku.

Zařízení by mělo být primárně uzavřeného typu, tzn., že bude analyzovat rozpoznávací, emoční a fyzické parametry konkrétního vojáka a získané výsledky posílat jemu nazpátek. Ovšem může být také navrženo jako "otevřené", v tomto případě by pak získané hodnoty mohlo předávat jiným mužům v poli.