Ve státech Washington a Oregon se již do testování systému nové generace přihlásilo 300 domácností. Počátkem týdne představila IBM a její partneři dvě studie GridWise (moudrá síť), které se budou podílet na snižování spotřeby energie v prvních amerických domácnostech.

Hlavní náplní práce chytrých sítí bude informovat uživatele o okamžitých cenách elektrické energie a vyzývat je k nižší spotřebě, zvláště v době zvýšeného zájmu o ni.

"Například uživatelé si budou moci přesně určit, kolik chtějí zaplatit měsíčně za elektřinu a v případě, kdy bude hrozit překročení stanoveného limitu, budou okamžitě varováni," uvedla IBM v tiskovém prohlášení.

Druhá ze studií jde však mnohem dále - účastníci, kteří se k ní připojí, dostanou zařízení firmy Whirpool, které bude sledovat stav elektrické sítě. V případě, že systém zaznamená náznaky jakékoliv nestability, vypne na několik minut jeden z připojených spotřebičů, ve snaze obnovit v síti rovnováhu.

Nestabilita elektrických sítí se podle IBM objevuje přibližně jednou denně.

Zúčastněné firmy uvedly, že by "široké" přijetí těchto nových technologických standardů ušetřilo uživatelům kolem 80 miliard dolarů (2 bilióny korun) v průběhu 20 let. Rovněž by nebylo nutné stavět nové elektrické rozvodné sítě, uvedli zástupci IBM.