Podle mluvčí úřadu Hany Štěpánkové za mnoha případy rozesílání nevyžádané pošty stojí jediný viník. Vypátrat jej je však podle ní obtížné. Úřad také musel najít metodiku, jak rozesilatele spamů dohledat, neboť má jiné kompetence než policie, dodala. 

"Druhý problémem je, že pracovníků není tolik, aby rychlejším způsobem zvládali agendu, o které před rokem nikdo nevěděl, mohli jsme jen tušit, jak bude rozsáhlá," poznamenala Štěpánková s tím, že otázka personálního zabezpečení úřadu bude jedna z těch, které nyní budou stát před novým šéfem úřadu Igorem Němcem.

Největší pokutu dostala firma Scarabeus

Největší pokutu (160 000 korun) dostala společnost Scarabeus za zasílání obchodních sdělení obsahujících nabídku na zařazení adresáta do databáze podnikatelských subjektů na adrese www.rejstrikfirem.cz, i když k tomu neměla souhlas příjemců.

Společnost Scarabeus s.r.o. se proti pokutě odvolala s tím, že adresáti se zasíláním nabídky souhlasili. "To jsme v našem odvolání ze 6. září doložili. Tisková mluvčí ÚOOÚ informaci zveřejnila až 21. září 2005, tedy cca 14 dní po doručení tohoto odvolání na ÚOOÚ a vědomě tak zveřejnila nepravomocné rozhodnutí svého úřadu, čímž sama dle našeho názoru porušila zákon, kdy nemůže být označen jako viník ten, proti němuž není rozhodnutí pravomocné. Tiskové prohlášení ÚOOÚ dokresluje, jakým způsobem dodržuje zákony státní instituce, která má na jejich dodržování sama dbát," sdělil Novinkám jednatel společnosti Michal Malý.

"Prohlášení pana Michala Malého, kterým napadá způsob dodržování zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů, není pravdivé a vychází z nedostatečné znalosti zákona," uvedl v pondělí ÚOOÚ.  

"Vzhledem k datu doručení napadeného rozhodnutí bylo možné rozklad proti němu podat (přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) nejpozději dne 29. srpna 2005. Doručený rozklad byl však podán dne 7. září 2005, tedy více než týden po uplynutí zákonné lhůty, o níž byl účastník řízení v rozhodnutí řádně poučen," dodali zástupci úřadu.

Další tři firmy (Azzurra Tours, BUBU žampiony a Alka-Tour Brno) byly pokutovány od pěti do 20 000 korun za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení elektronickou cestou.

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých internetových stránkách zpřístupnil samostatnou rubriku, kde je možné kromě zákona nalézt už od loňského září také formulář pro podání stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení.