Partnerství cílí na to, aby se předpovědi o kvalitě ovzduší staly stejně běžnými jako předpovědi počasí, přičemž nová data se mají ve webové aplikaci Windy.com objevit od léta 2019.

„Máme radost, že jsme uzavřeli partnerství s Copernicus Atmosphere Monitoring Service, abychom mohli poskytovat kvalitní informace o znečištění ovzduší našim uživatelům po celém světě,“ prohlásil tvůrce aplikace Windy a majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič.

Popsal, jak velký mohou mít data přínos. „Nyní je třeba více než kdy předtím nabízet údaje o kvalitě ovzduší, které mohou využívat všechny druhy organizací a které mohou v konečném výsledku pomoci zachránit lidské životy,“ doplnil Lukačovič.

Webová aplikace Windy.com

Vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší je významným globálním problémem, jenž pouze v Evropské unii každoročně způsobí přibližně 400 000 předčasných úmrtí, je schopnost předpovídat znečištění ovzduší a přijímat opatření v oblasti emisí zásadnější než kdy předtím. Globální dosah aplikace Windy pomůže doručit data o kvalitě ovzduší firmám, vládám, organizacím a jednotlivcům po celém světě.

Údaje CAMS o životním prostředí budou zahrnovat denní předpovědi dvou hlavních znečišťujících látek na zemském povrchu: oxidu dusičitého a jemných částic. Kromě toho budou na Windy dostupné i předpovědi optické hloubky aerosolu, které umožní sledovat dráhy částic z různých zdrojů po celé planetě, včetně prachu rozfoukávaného větrem, spalování biomasy, znečištění, mořských aerosolů a sopečných erupcí.

„Vizualizace dat z CAMS je zásadní v tom, že lidem pomáhá porozumět kvalitě ovzduší,“ vysvětlil manažer CAMS Vincent-Henri Peuch a dodal: „Znečištění ovzduší není jen lokální problém. Přenáší se větry, čímž se dotýká i těch, kteří žijí daleko od zdroje znečištění. Naše data umožňují uživatelům a firmám sledovat znečištění ovzduší přímo, včetně zdrojů znečištění a přenášení plynů a částic v atmosféře."

ČTĚTE TAKÉ:
Životy v zahraničí pomáhá zachraňovat česká aplikace Windy.com

Windy.com pomáhá zachraňovat životy

Původně přitom Windy.com vzniklo jako předpověď počasí pro rekreační sportovce, především pro kitery. Ti potřebují pro svůj koníček znát přesnou předpověď nejen počasí, ale hlavně vývoje povětrnostních podmínek.

V průběhu času se však aplikace stala nezbytnou součástí profesního života lidí, kteří zachraňují druhé, případně kteří potřebují znát při své práci přesné informace o počasí. Vedle lidí v krizových štábech je řeč například o námořnících, pilotech či hasičích.