Sněmovní ústavněprávní výbor odmítl pokuty pro obce za porušení zákona o zpracování osobních údajů snížit na 10 000 korun tak, jak to požaduje výbor pro veřejnou správu. Chce naopak pokuty zachovat stejné pro všechny. Dosavadní horní sankční hranice je deset miliónů korun.

Zastánci nižších sankcí argumentovali tím, že vysoké pokuty by byly pro malé obce likvidační. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) to již předem odmítl s tím, že uděluje pokuty v přiměřené výši a že dosavadní systém je vyhovující. Dosud nejvyšší sankcí byla pokuta 80 tisíc korun, kterou dostalo Brno.

Shoda mezi výbory panuje naopak na úpravu pravidel ochrany soukromí v případě médií. Podle navrhované změny bude možné tak jako dosud osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Výjimka by měla platit i pro vědu, výzkum a statistiku.

Malou šanci tak mají chystané dílčí poslanecké úpravy, mezi něž patří i snížení věkové hranice pro vstup na sociální sítě z vládou navrhovaných 15 na 13 let.

GDPR platí od konce května

Nařízení GDPR má od letošního 25. května pomoci hájit práva občanů EU proti zneužívání jejich dat. Týká se veřejných institucí, firem i osob samostatně výdělečně činných, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce.

Zavedlo právo na výmaz či přenos poskytnutých údajů i kontrolu jejich využití. Instituce musely přijmout opatření kvůli zabezpečení osobních údajů. Za porušení povinnosti lze podle nařízení GDPR udělit pokutu až 20 miliónů eur (zhruba 500 miliónů korun). Horní hranice by se podle ÚOOÚ týkala spíše nadnárodních společností.