„Štědrý den v síti T-Mobile byl jasnou ilustrací skutečnosti, že zákazníci stále častěji využívají ke komunikaci datové služby na úkor tradičních hovorů a SMS, a to i ve svátečních dnech,” uvedla mluvčí firmy Martiny Kemrová. Datový provoz ve všech typech sítí vzrostl o 267 procent, v síti LTE pak o rekordních 327 procent.

Počet hovorů se pohyboval na úrovni běžné neděle, a dosáhl 16,1 miliónu. Pokles byl zhruba pětiprocentní. SMS centrum T-Mobile zpracovalo 24,9 miliónu blahopřejných zpráv, o deset procent méně, MMS centrum přijalo 558 000 zpráv, nepatrně méně než před rokem.

Rovněž statistiky ze sítě O2 ukazují, že zatímco počet odeslaných SMS, MMS a spojených hovorů klesl, roste počet lidí, kteří přání posílají přes internet. „Objem dat, které zákazníci spotřebují, stoupal díky dostupnosti sítě, většímu rozšíření chytrých telefonů s podporou této technologie. Není proto překvapením, že letošní Štědrý den byl rekordním," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

V neděli 24. prosince spojila mobilní síť O2 13,5 miliónu hovorů a přenesla téměř 20 miliónů SMS a 528 000 MMS. U hovorů činil pokles téměř osm procent, u SMS zpráv 14,5 procenta a MMS o tři procenta. Rekord opět padl v objemu přenesených dat v síti 4G LTE, kterých zákazníci spotřebovali o 200 procent víc než o loňském Štědrém dnu. Nejvíce přání si lidé posílali ještě před svátečním obědem, nejvytíženější hodina byla mezi 10:00 a 11:00 dopoledne, kdy síť O2 spojila 1,5 miliónu hovorů a zpracovala téměř dva milióny odeslaných SMS.

U Vodafone během letošního Štědrého dne vzrostlo využití datových služeb o 30 procent, především díky kapacitě LTE sítě. „Uživatelé volali méně než předchozí dva roky, mimo jiné proto, že Štědrý den připadl na neděli, a lidé tedy měli více času na přípravy, návštěvy a přání v průběhu celého víkendu. Zaměřují se také stále více na možnosti elektronické formy komunikace, hovory a videohovory a komunikaci pomocí sociálních sítí,” sdělila firma.

Délka i počet telefonních hovorů se proti loňsku snížily. Počet SMS zpráv klesl o devět procent, počet MMS naopak podobně vzrostl.

Česká republika je oblíbenou vánoční destinací pro zahraniční návštěvníky. Největší podíl podle roamingových dat u T-Mobile tvoří Němci, které s velkým odstupem následují Ukrajinci, Rakušané, Rusové a Slováci.