Jeho diplomová práce se týkala pokročilých elektronických zařízení, zvláště velmi citlivých senzorů, které robotovi signalizují, že se někdo dotýká povrchu stroje.

„Vzpomněl jsem si, že Newton intuitivně pochopil sílu gravitace při pádu jablka ze stromu. Mnohem pokorněji jsem si řekl, že by bylo dobře snížit spotřebu uhlí a ropy, které nám ničí ovzduší. Tedy využít tlaku k výrobě energie, třeba k městskému osvětlení,“ vysvětluje Calcagni.

Společně se dvěma kolegy vyrobili destičku, do jejíchž útrob vložili senzory. Když na ni vyvinuli tlak, senzory vyráběly energii.

Největším problémem byla akumulace

„Samozřejmě náš nápad se zpočátku setkal s nedůvěrou. Lámali jsme si hlavy s tím, jak akumulovat vyrobenou energii v bateriích, které by pak napájely osvětlení. V lednu 2015 přišel vítězný okamžik: jedním šlápnutím se nám podařilo rozsvítit deset diod,“ vzpomíná.

Vynálezci ustavili startup, nazvaný Clhub, poblíž hlavního města Sardinie Cagliari. Nápad nazvali Veranu, v místním dialektu Jaro.

Výroba destiček je jednoduchá a ekologická, protože se používají recyklované plasty. Lze je vložit i do tradičních podlah či pod dláždění, aniž by narušovaly vzhled historicky či umělecky významných míst.

Nápad pro Koloseum?

Destičky přijdou na trh na počátku příštího roku. „Například by bylo možné vytvořit 20metrovou stezku z chytrých destiček umístěných do dláždění před vstupem do Kolosea.

Tam každý rok projde sedm miliónů lidí. Destičky uvnitř dláždění by se pak propojily s bateriemi, které by pak napájely diody o nízké spotřebě energie a osvítily všechny lodžie amfiteátru. Tím by se ušetřilo nejen hodně peněz, ale i palivo k výrobě elektřiny,“ říká Calcagni.

Vynálezce i jeho přátelé jsou trpěliví. „Víme, že někdy se svět mění pomalu. Ale věříme, že naše inteligentní destičky budou moci přispět k osvětlení měst na celém světě,“ dodal Calcagni.