Nasvědčují tomu výsledky čtyřletého celoevropského výzkumu EU Kids Online. Vědci se dotazovali dětí od devíti do 16 let i jejich rodičů, v celé Evropě sbírali data v 25 000 domácnostech.

Za Česko se na výzkumu podíleli odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří v úterý o výsledcích informovali novináře. Zjistili, že české děti jsou v evropském srovnání nadprůměrně ohrožené riziky internetu, zároveň však dokážou díky své relativně vyšší digitální gramotnosti využívat výhody světové sítě.

„Děti v Česku jsou sice nadprůměrně vystavené rizikovým situacím, díky svému častému využívání internetu ale těží z výhod, které přináší. Výzvou je zejména více vzdělávat rodiče, aby dokázali dát dětem potřebnou podporu a aby se otupily konflikty, které v rodinách ohledně používání internetu vznikají," uvedl vedoucí české sekce výzkumu, psycholog David Šmahel.

Všechna rizika nemusí vést k újmě

Hlavní zjištění výzkumu formulovali vědci v několika bodech. Čím více děti používají internet, tím lepší jsou jejich digitální dovednosti a tím lépe dovedou využívat i příležitostí, které internet nabízí. Na druhou stranu, čím častěji děti internet používají, tím větší je i riziko újmy. Klíčovou roli v tom, jestli bude internet pro děti přínosný, sehrávají rodiče a jejich schopnost podporovat své potomky v pozitivním přístupu k online aktivitám.

Všechna rizika podle expertů nemusí vést k újmě. Záleží na digitální gramotnosti dětí a jejich odolnosti. Ohroženější jsou spíše mladší děti, zejména ty, jež mají problémy i v reálném světě. Nejvíce školáky znepokojuje pornografie, dále pak násilí, zejména reálné nebo realistické, páchané na těch nejzranitelnějších – dětech nebo zvířatech.

Rodiče by měli podle odborníků podporovat děti už od raného věku v objevování online světa. Čím lepší digitální dovednosti budou děti mít, tím lépe odolají potenciálním rizikům. S dětmi se mají rodiče zaměřit spíše na zábavné a pozitivní aktivity na internetu, měli by se s nimi však také pravidelně bavit o rizicích a problémech a nastavit jasná pravidla pro chování v online prostředí.

Děti ztrácejí na síti zábrany

Podle výzkumu rizikového chování českých dětí na internetu z letošního července by se například na schůzku naslepo s neznámou osobou z internetu vydalo 40 procent dětí. To je meziroční nárůst o čtyři procenta.

Více než polovina dětí (55 procent), která by se vydala na schůzku naslepo, by tak učinila v doprovodu svého kamaráda nebo sourozence. Plných 42 procent dotázaných uvedlo, že by k prvnímu setkání přizvalo své rodiče.

Děti rok od roku stále více ztrácejí na celosvětové počítačové síti zábrany. Například 63 procent dětí nemá problém prozradit osobám z internetu své skutečné jméno a příjmení, což je meziroční nárůst o deset procent. E-mailovou adresu by bez okolků sdělilo 43 procent dětí (12procentní nárůst) a fotografii obličeje by na požádání zaslalo 39 procent dotázaných (13procentní nárůst).

Kompletní výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí na internetu naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]