"Test ukázal, že čeští žáci a studenti se dobře orientují v otázkách bezpečnosti a etiky internetu, nejúspěšnější byla otázka týkající se pravidel zveřejňování informací na internetu, a jsou si vědomi nástrah virtuálního světa. Dobře dopadli i v oblasti teoretických znalostí, například v oblasti složení počítače nebo jednotlivých programů a jejich funkcí, které zařízení je výstupní nebo k čemu slouží komprimační program," uvedla za pořadatele Barbora Grečnerová.

Největším problémem prý ale pro děti byly prakticky zaměřené úkoly, ve kterých musely pracovat třeba s textovými editory nebo musely vyhledávat konkrétní informace na internetu, třeba vlakové spojení či autora obrázku. Znalosti chlapců a dívek byly v tomto ohledu stejné, v teoretické části si vedli lépe hoši.

Školáci vyhledávají hlavně sociální sítě

Test se skládal z 24 otázek, do testování se zapojilo 841 základních a středních škol. Školáci uvedli, že na internet chodí nejčastěji kvůli sociálním sítím, kvůli Facebooku či Youtube zapíná počítač 66 procent z nich. Čtvrtina testovaných využívá internet také kvůli galeriím obrázků, 17 procent kvůli diskusním fórům a 13 procent pro tvorbu vlastních webových stránek.

Nejvíce času jim pak na síti zabere úprava blogových nebo wiki příspěvků, případně úprava či tvorba webových stránek. "Respondenti využívají internet i pro získávání informací pro studium a práci, ale časová dotace, kterou této činnosti věnují, je v porovnání s blogy výrazně menší - 42,7 procenta respondentů této činnosti věnuje pouze jednu hodině týdně, 27,2 procenta respondentů se jí nevěnuje vůbec," sdělil DZS.

Kromě počítače využívá naprostá většina mladých i mobilní telefony či tiskárny, uživatelů nastupujících technologií, jako je třeba tablet, je zatím menšina. "V roce 2015 bude až 90 procent všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci," upozornila ředitelka DZS Iva Tatarková.