Více než polovina Čechů si vybírá službu, která nabízí nejlepší podmínky, například nejvyšší kapacitu nebo možnost přístupu k datům z různých zařízení. Téměř 40 procent dotázaných Evropanů nemá však pro výběr takzvané cloudové služby žádná speciální kritéria.

V České republice využívá ke sdílení dat osobní počítač 71 procent dotázaných, což výrazně převyšuje evropský průměr, který je 58 procent. Častěji než Češi využívají své PC k přístupu ke svým datům už jen Italové. "Zajímavé je také zjištění, že více než 40 procent Evropanů přistupuje k on-line službám prostřednictvím mobilního telefonu, zde nejsou výjimkou ani Češi," uvedli zástupci Microsoftu.

Průzkum byl zorganizovaný ve čtrnácti evropských zemích a v Jižní Africe. Ke sběru dat byly využity on-line dotazníky a portály MSN společnosti Microsoft.