Systém DNS (Domain Name System) je jedním ze základních pilířů internetu. Slouží k překladu jmenných internetových adres, které používají uživatelé, na adresy číselné, kterým počítače rozumějí a jejichž pomocí dokážou zajistit zobrazování webových stránek. Příčinou slabého zabezpečení serverů je absence náhodných portů pro odchozí dotazy.

To útočníkovi umožňuje server úspěšně napadnout v řádu vteřin. CZ.NIC bude upozorňovat držitele dotčených domén na bezpečnostní rizika dopisem. Dotčené orgány státní správy budou kontaktovat experti BIS. "V těchto dnech odesíláme dopisy s upozorněním první skupině konkrétních držitelů domén, u nichž byla v rámci kampaně za větší bezpečnost domén .cz zjištěna nízká úroveň zabezpečení jimi využívaných DNS serverů. Riziko napadení výrazně sníží okamžitá aktualizace DNS serverů a jejich zabezpečení technologií DNSSEC," uvedl vedoucí bezpečnostního týmu v rámci CZ.NIC Martin Peterka.

Na základě dohody mezi ministerstvem vnitra provozuje správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, od začátku ledna 2011 bezpečnostní tým CSIRT.CZ. Ten se jako národní tým podílí na řešení incidentů týkajících se kybernetické bezpečnosti v sítích provozovaných v České republice.