Peníze by podle ní měly pomoci při zpřístupňování vysokorychlostního internetu, budování veřejných informačních středisek v problematických regionech, elektronické komunikaci státní správy a jejích úřadů nebo prohloubení počítačové gramotnosti.

Peníze by mohl stát získat v rámci Společného regionálního operačního programu na podporu rozvoje informační společnosti. Jedním z hlavních problémů při získávání peněz na jednotlivé projekty bude jejich spolufinancování, protože dotace ze strukturálních fondů nebudou krýt náklady stoprocentně.

Řešením by mohlo být zapojení soukromého sektoru do přípravy a uskutečnění projektů. V takovém případě dodají soukromé firmy potřebný finanční základ a pomohou i s dodáním technologií.

"Po zavedení a zpřístupnění širokopásmového internetu a zajištění komunikace úřadů v regionech i obcích EU se výrazně zvýšil příliv investorů a vzdělané pracovní síly do těchto oblastí," uvedl Jiří Hromadník z Cisco Systems Czech Republic.