"Tato revize směrem dolů ale nenaznačuje skutečné zpomalení," uvedl k odhadu z konce druhého čtvrtletí šéf analytických předpovědí Gartneru Richard Gordon. "Opravdu je z velké části způsobena pohyby devizových kurzů. Poslední devalvace eura a dalších evropských měn vůči americkému dolaru měla na revizi největší dopad," dodal.

V odhadu vývoje tržeb v odvětví informačních technologií se projevila krize důvěry vůči dluhopisům evropských vlád, která oslabila kurz eura. Gordon dodal, že tato krize vyvolala mezi klienty Gartneru otázky, jak se případně projeví ve světových IT výdajích.

Gartner předpokládá, že vedle krátkodobého vlivu devizových kurzů se v západní Evropě pravděpodobně dotknou IT výdajů i úsporná opatření vlád, a to ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Snahy vlád snížit rozpočtové deficity a zadlužení budou znamenat i nižší výdaje veřejného sektoru.

Jejich dopad se ale špatně předvídá, protože se druhotně projeví i poklesem výdajů v soukromé sféře, uvedl Gartner. Gordon zároveň připomněl, že západní Evropa netvoří ani čtvrtinu světových výdajů do informačních technologií. Veřejný sektor v západní Evropě se navíc na IT výdajích regionu nepodílí ani 20 procenty.

Vzhledem k relativně příznivějším celkovým ekonomickým podmínkám se očekávají lepší vyhlídky v takzvaných mladých ekonomikách. Například v Latinské Americe, Asii a Tichomoří očekává Gartner v letech 2010 až 2014 roční růst IT výdajů o sedm procent.