"Negativní dopad přijetí smlouvy dokládá i fakt, že smlouva je připravována tajně s odvoláním na národní bezpečnost USA," uvedla Česká pirátská strana v tiskové zprávě. Podle ní je proti chystané dohodě 17 pirátských stran a sdružení 1500 evropských internetových poskytovatelů EuroISPA.

Prvotními iniciátory dohody ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) byly v roce 2006 Japonsko a USA, tedy celosvětově nejvýznamnější držitelé práv k duševnímu vlastnictví. Tvrdí, že ochrana práv k duševnímu vlastnictví je sice upravena řadou mezinárodně právních dokumentů, zejména dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), ale globální rozsah porušování těchto práv se stává stále větší hrozbu pro trvalý a udržitelný rozvoj světové ekonomiky, a je proto nutné hledat odpovídající řešení.

Pirátské strany ovšem argumentují, že dohoda ACTA se podobá legislativě USA. "Podivný je i fakt, že ke znění smlouvy nemají většinou přístup ani členové volených parlamentů jednotlivých států, zatímco třeba lobbisté napojení na filmový a hudební průmysl ano. Vyzýváme proto média a všechny občany, kterým není svoboda informací a internetu lhostejná, aby dali jasně najevo, že tato smlouva nemá v demokratické společnosti co dělat," uvádí se v tiskové zprávě České pirátské strany.

Česká pirátská strana se profiluje jako středově liberální. Hlavním bodem jejího programu je zajištění práv a občanských svobod v době internetu. Strana by chtěla také reformovat veřejnou správu a zajistit revizi autorského práva. Z pirátských stran je patrně nejznámější švédská, která letos ve volbách získala zastoupení v Evropském parlamentu. Švédská strana se jmenuje podle kontroverzního internetového portálu Pirate Bay (Pirátská zátoka), jehož zakladatelé byli odsouzeni za porušování autorských práv. Bránili se tvrzením, že hudbu, filmy a počítačové programy či hry nenabízí přímo, ale pouze k nim zprostředkovávají přístup.