"Internet je pro pravicový extremismus propagandistickou platformou číslo jedna," řekl Glaser, který na zakázku spolkových zemí sleduje projevy pravicového extremismu na síti. Vyhledává mimo jiné stránky s nenávistným obsahem.

Podle Glasera krajní pravice vystupuje na internetu čím dál tím profesionálněji a agresivněji, aby dospívající přilákala do svých řad. Využívá k tomu nejmodernější technologie a platformy YouTube, sociální sítě Facebook či informační služby Twitter. Loni mělo 16 procent nabídky extremistů podle vyhodnocení nepovolený a stíhatelný obsah.

Německé policejní odbory volají po větší kontrole internetu. Jejich předák Rainer Wendt před časem požadoval, aby síť prohledávaly 2000 lidí. Podle něj je internet "největší místo činu" na světě, proto by se nemělo ponechat samo sobě na pospas.

Portál jugendschutz.net podporuje od roku 2007 německá Spolková centrála pro politické vzdělávání. Její prezident Thomas Krüger ale nepovažuje internetovou policii za příliš smysluplnou. Potenciál sítě by se podle něj neměl omezovat nějakými zásahy. Cestou by prý byla spíše větší všímavost a angažovanost lidí. Na síti by měla panovat "kultura vypořádání se" s extremistickým obsahem, uvedl Krüger.