Z průzkumu vyplývá, že v Česku počítač v domácnosti používá 55 procent populace, v Německu 75 procent, v Lotyšsku 67 procent a v Litvě 54 procent. Na Slovensku počítač v domácnosti využívá 48 procent uživatelů, v Maďarsku 45 procent a v Bělorusku 38 procent. Z osmi zkoumaných zemí používá počítač nejméně domácností na Ukrajině, a to čtvrtina obyvatel.

Factum Group porovnávala také připojení k internetu v domácnostech. Domácí připojení k internetu má každý druhý Čech (52 procent), podobné úrovně dosahuje Litva s 53 procenty. Nejrozšířenější je internet v německých a lotyšských domácnostech, kde je k dispozici sedmi obyvatelům z deseti. Naopak méně než v ČR je internet v domácnosti rozšířen na Slovensku (43 procent), v Maďarsku (39 procent), v Bělorusku (29 procent) a na Ukrajině (18 procent).

"Česká republika a Německo se od ostatních sledovaných zemí liší věkovou strukturou lidí s internetovým připojením v domácnosti. V těchto dvou zemích jsou výrazně více zastoupeni také lidé z vyšších věkových skupin," uvedl Ondřej Novák z agentury Factum Invenio. Neobvyklá situace je v Maďarsku, kde celá jedna třetina populace má přístup na internet pouze odjinud než z domova.

Společnost Factum Group realizovala výzkum na přelomu listopadu a prosince 2008 v Bělorusku, ČR, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Slovensku a Ukrajině.