InternetPoradna

www.internetporadna.cz

Snad každý z nás si občas s něčím neví rady. Jenže není problém jako problém. Zatímco pro jednoho může být kapající kohoutek neřešitelný problém, pro druhého je to naprostá banalita ve srovnání s vlastními starostmi. Internet může být pomocníkem právě v situaci, kdy se stydíme svěřit někomu blízkému se svým problémem nebo kdy nikdo z našeho okolí není schopen pomoci. Jedním z míst, kam se v takovém případě obrátit pro radu, jsou stránky internetové poradny se sloganem "Pro všechny, kteří si občas neví rady...".

Prvním cílem poradny bylo zprostředkování kontaktu mezi lidmi s postižením a pomocí, tedy odborníky. Pro některé lidi se specifickými potřebami (např. neslyšící) je internet důležitým a mnohdy jediným komunikačním prostředkem. V současnosti je InternetPoradna členěna do těchto tématických oblastí: tělesné, zrakové, sluchové, mentální postižení, drogy a závislosti, psychologické poradenství a nezisková sféra. 

V každé oblasti můžete anonymně pod přezdívkou zadat dotaz nebo se svěřit se svými problémy. Dotazy zodpovídají kvalifikovaní odborníci z řad lékařů, psychologů, speciálních pedagogů a právníků. V současnosti s internetovou poradnou spolupracuje více než stovka odborníků z celé republiky, kteří jako dobrovolníci odpovídají na jednotlivé dotazy.

Novou službu, kterou InternetPoradna nabízí ve spolupráci s Linkou důvěry Přerov, je E-linka důvěry pracující na stejném principu jako linky důvěry, kontakt s odborníkem však není telefonický, ale probíhá formou chatu.

Důležitá informace na závěr: poradenství je bezplatné, odborníci odpovídají bez nároku na honorář a pod odpovědi se podepisují, takže pokud po přečtení odpovědi získáte k odborníkovi důvěru, možná ho vyhledáte i osobně. Za dobu existence virtuální poradny bylo zodpovězeno již  přes tisíc dotazů.

.: HODNOCENÍ: grafika (5/10), obsah (9/10)

ScienceWorld

www.scienceworld.cz

Víte kdo jsou nejšťastnější lidé na světě? Jsou to prostitutky a vědci, neboť jsou placeni za věci, které samy o sobě přinášejí radost. Nemusíte hned běžet do nevěstince nebo vědecké knihovny, abyste se o pravdivosti výše uvedeného bonmotu přesvědčili. Úplně postačí, poctíte-li svoji návštěvou magazín ScienceWorld, který se snaží ukázat, že i věda může být věc extrémně zajímavá a zábavná.

Pokud tedy patříte mezi lidi zajímající se o teoretické problémy, rádi se dozvídáte nové věci a přemýšlení vám nezpůsobuje bolest, projděte si alespoň několik čtivě (chcete-li populárně) napsaných článků na témata fyziky, astronomie, kosmologie, evoluční biologie, genetiky nebo "netradiční" počítačové technologie -  DNA počítače, kvantové počítače, kvantová kryptografie, umělá inteligence apod.

TIP!
Vysokoškoláci zatím teprve shánějí skripta a termín odevzdání seminárních nebo diplomových prací se může jevit velmi vzdálen. Zdání však klame, kvalitní práci za měsíc dohromady nedáte. Již nyní tak můžete sbírat inspiraci v databázi diplomových, seminárních a doktorandských prací uveřejněných na webu ScienceWorld.

.: HODNOCENÍ: grafika (4/10), obsah (8/10)

Vietnamská válka

nam.wz.cz

Pokud si myslíte, že výraz "Vietnamská válka" zavedli celní úředníci bojující proti trhovcům, nemusíte číst dál. Následující text bude totiž vyhrazen těm, kteří si zmíněný výraz zcela jednoznačně spojují s ozbrojeným konfliktem mezi Vietnamem a USA odehrávajícím se v letech 1964 - 1975. 

K dispozici je na webu NAM - Vietnamská válka nejen stručná historie války spolu s mapkou oblasti konfliktu, ale na své si přijdou především vyznavači válečné techniky. Základní technické údaje, nákresy a popis několika desítek bojových letadel a vrtulníků jsou jen začátek. Následuje popis jednotlivých zbraní používaných bojovými jednotkami. Jen je škoda, že jsou v drtivé většině popisovány prostředky pouze americké armády. Pro vyvážený obraz situace pak nezbývá, než si přečíst některou z knih nebo shlédnout film zobrazující vietnamský konflikt.

.: HODNOCENÍ: grafika (5/10), obsah (6/10)