Vyplývá to z marketingového výzkumu Internet Advertising Drivers, realizovaného exkluzivně pro Sdružení pro internetovou reklamu výzkumnou agenturou Mediarsearch.

„Tímto projektem, jehož detailní závěry dostanou k dispozici všichni naši členové, jsme si monitorovali trh zadavatelů a jejich ochotu svěřovat nám svoje marketingové rozpočty. Oslovili jsme ve dvou vlnách tzv. decision makery, tj.ty, kteří rozhodují o směřování reklamních investic do médií, a zeptali jsme se jich na to, co máme dělat, aby objem peněz do internetu byl větší," říká Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

„Pochopitelně máme zájem i o ty zatím nerozhodnuté, především z řad inzerentů rychloobrátkového zboží, aby zařadili internet jako stálou součást svého mediamixu,“ dodává Hrubešová.

Internetová reklama směle konkuruje televizi

Internetová reklama se podle zmíněného výzkumného projektu stala standardním komunikačním prostředkem a spokojenost s ní je poměrně vysoká. Mezi nejčastější důvody využití této formy inzerce patří:

  • uvedení nového výrobku na trh
  • podpora on-line značek
  • podpora značky

Inzerenti odhadují, že podíl internetové reklamy v mediálním mixu se v letošním roce opět zvýší a to jak na úkor tiskových (v první řadě), tak i televizních rozpočtů.