Počítače mají v sobě nainstalovány speciální programy, které "napomáhají rozvíjení znalosti jazyka, matematiky, vědy a humanitních oborů," uvedli zástupci IBM.

Firma vybrala pro třetí vlnu programu KidSmart sedmadvacet mateřských škol ze sedmi krajů ČR. Navázala tak na dvě předchozí fáze zavádění počítačů do mateřských škol z let 2002/2003 a 2006/2007, ve kterých bylo do 129 mateřských škol instalováno celkem 263 počítačových pracovišť.

„KidSmart Early Learning Program zcela odpovídá pojetí vzdělávání tak, jak jej charakterizuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠMT,“ řekl ministr školství Ondřej Liška. Podle něj mají "mateřské školy, jež od IBM dostaly speciální počítačové stanice, možnost zásadně obohatit a rozšířit způsob výuky."

Systém rozumí i schematickému ovládání

Počítačový program je velice jednoduchý na ovládání a bere ohled na to, že je pro děti těžší zacílit kurzor do konkrétního místa. Úkoly a jejich řešení se systematicky neopakují. Děti musí hledat kreativní řešení pokaždé, kdy usednou k počítači.

Software učí děti základům matematiky a logiky (Mílin dům matematiky), určování času a prostorové představivosti (Hančin dům místa a času) či přírodovědě (Dubový rybníček, Stroj na počasí) a přispívá k rozvoji jejich jazykového vyjadřování a spolupráci.

Počítač či vlastně počítačové pracoviště tvoří barevný plastový domeček, ve kterém je uzavřen vlastní hardware a sedátko pro dvě děti. Samozřejmostí je i dětská myš.

Program KidSmart běží devátý rok

"Po instalaci těchto počítačových pracovišť vzrostla u dětí motivace k výuce a všeobecně mají tendenci vytrvat při řešení problémů delší dobu než při použití jiných médií. Výzkumy ve Velké Británii také ukázaly příznivý vliv na motivaci a koncentraci zejména u chlapců," uvedli zástupci IBM.

Program KidSmart běží již od roku 1999 v 57 zemích po celém světě. Je k dispozici v devíti jazycích včetně češtiny a využívá jej více jak 2,5 miliónu dětí.